Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U96

Антикорупция

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 18.11.2021

Начините за подаване на сигнали за корупция на граждани и юридически лица до Областна администрация – Русе са:

- по пощата на адреса на Областна администрация - Русе: гр.Русе, 7000, пл. „Свобода” №6, ет.4;
- в поставената за целта кутия за сигнали за прояви на корупция в Областна администрация - Русе, находяща се  в Центъра за административно обслужване в административна сграда на Областна администрация – Русе, гр.Русе, 7000, пл. „Свобода” №6.

- на официалния сайт на Областна администрация – Русе;
- по електронен път – на електронна поща governor@ruse.egov.bg;
- на място в Центъра за административно обслужване в административна сграда на Областна администрация – Русе,гр.Русе, 7000, пл. „Свобода” №6.

Сигнали, които не са подписани или са анонимни, не се разглеждат и не се препращат по компетентност, като те се регистрират по надлежния ред, но не им се дава ход.

Внеси сигнал: Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет