Z6_PPGAHG8001U200Q7PT8JJUBT70
Z7_PPGAHG8001U200Q7PT8JJUB3Q5

Асоциация "Еврорегион Данубиус"

Дата на публикуване: 05.11.2021
Последна актуализация: 01.03.2022

Управителен съвет и контакти с асоциацията

 

1.    проф. д-р Юлияна Попова –  Русенски университет „Ангел Кънчев“

2.    Кармен Михаела Фрънку – директор на “Център за консервация и съхранение на народните обичаи и традиции

3.    Драгне Оана Мария -  директор на Драматичен театър „Тудор Виану”

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Думитру Беяну – председател на Окръжен съвет Гюргево

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анатоли Станев – областен управител на Област Русе

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Лили Ганчева

ADRES: BULGARIA, RUSE, PIATA SVOBODA  NO. 6,  
CAMERA 610
TELEFON:  00359 82 820 094
00359 887 140 558
FAX:  00359 82 820 094
EMAIL:  euroregiun_danubius@abv.bg
Contact :
Lili Ganceva, Director Executiv
Asociatia "Euroregiunea Danubius"
 
                                              
RUSSE DISTRICT ADMINISTRATION
 
ADDRESS: BULGARIA, RUSE, SVOBODA SGUARE,  NO.6
TELEPHONE:  00359 82 820 094, 359 887 140 558
FAX: 00359 82 820 094
WEB PAGE:   ruse.egov.bg ; www.ngobg.info  
EMAIL:  euroregiun_danubius@abv.bg
Contact :
Lili Gsncheva, Executive director
 
                                                              
GIURGIU COUNTY COUNCIL
 
ADDRESS: ROMANIA, GIURGIU COUNTY, BUCHAREST    STREET,  NO.10
TELEPHONE:  0040 372 4626 26, 0040 246 213 331
FAX:  0040 246 213 331
WEB PAGE:   www.cjgiurgiu.ro  
EMAIL:  partnerships.cjg@gmail.com,        parteneriate@cjgiurgiu.ro
Contact : Nicu Mardale, Executive Director, Directorate for Interregional
Cooperation,Strategies and Projects - GIURGIU COUNTY COUNCIL, ROMANIA