Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Проучване на Европейската комисия за оценка на ефективността на мерките срещу нелоялни търговски пратики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Дата на публикуване: 08.02.2023
Последна актуализация: 08.02.2023

                    Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) информира заинтересованите, че през декември 2022 година Европейската комисия е започнала третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на Европейския съюз срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. В тази връзка всички фермери, независими производители и други  доставчици на селскостопански и хранителни продукти могат дадат своята оценка като попълнят следната анкета в електронна форма:


                 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs  (следва да се избере версията на български език)


Анкетата е достъпна и на интернет сайта на КЗК (www.cpc.bg) и е „отворена“ за попълване до 15 март 2023 година.