Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ДФ "Земеделие" предлага помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на въздействието от войната в Украйна

Дата на публикуване: 04.04.2023
Последна актуализация: 04.04.2023

     Държавен фонд "Земеделие" уведомя, че от 03 април 2023 г. до 13 април 2023 г. (включително) земеделските стопани могат да кандидатстват в Общинските служби по земеделие по постоянен адрес/адрес на управление по ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“  SA.106681 (2023/N).

     Бюджетът на помощта, в размер на 213 млн. лв., се разпределя в следните направления:

  • Едри и дребни преживни животни, коне, и пчелни семейства – 102 млн. лв.;
  • Плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди полски, малини полски, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан и пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички, култивирани гъби и тютюн – 111 млн. лв.

     Максималният размер на финансовата помощ е до 250 000 евро (488 975,50 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти. При определянето му ще се отчита и подпомагането, което кандидатът е получил по същата схема през 2022 г. За първи път ще се предоставят субсидии на производители на култивирани гъби и фермери, отглеждащи телета.
     За да получат подпомагане кандидатите трябва да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. За стопаните, отглеждащи тютюн, се изисква да имат регистрация по Наредба № 22 от  21.12.2016 г. за реда за водене на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн. Кандидатите за подпомагане е необходимо да отговарят на определението за малки и средни предприятия – съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 2022/2472.
     На финансова подкрепа не подлежат стопаните, които са обявени в несъстоятелност или ликвидация, както и тази, които са в открито производство за обявяване в несъстоятелност.

     Указанията и образци на документи са публикувани в интернет страницата на ДФ ”Земеделие” в главното меню, в категорията „Държавни помощи”, Под меню „Нотифицирана държавна помощ”.