Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА РОДНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ, ПОРАДИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Дата на публикуване: 14.11.2022
Последна актуализация: 14.11.2022

       Държавен фонд "Земеделие" обявява, че от 14 до 18 ноември 2022 г.  земеделските стопани могат да подават документи за подпомагане по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 година. Решението е взето на заседание на Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ).

       Финансовото подпомагане е насочено само към стопаните, които не са успели да кандидатстват за помощта по време на първия прием, който беше в периода 1 - 16 септември 2022 г.

        Документи се приемат в общинските служби “Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице (едноличния търговец) или по седалището на юридическото лице.

       Максимален интензитет на помощта е до 62 000 евро (121 261 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти.