Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

АНАТОЛИ СТАНЕВ КЪМ РСОСЗР: ВАЖНО Е ОБЩЕСТВОТО ДА РАЗБЕРЕ, ЧЕ С МИНАЛОТО СЕ ГРАДИ БЪДЕЩЕ

Дата на публикуване: 24.01.2023
Последна актуализация: 24.01.2023

 „Благодаря ви за ежедневния труд и нестихващото желание, с които откривате нови факти и ги представяте на един напълно достъпен език за обществото и особено за младите. Личностите и историческите събития не са просто отминал момент, а напротив важен урок, който не само ни кара да се чувстваме горди, но ни и показва как се очаква да постъпим. Да, настоящето и бъдещето са най-важни и те могат да бъдат променени от нашите постъпки, но те трябва да бъдат базирани на историческите уроци. Важно е обществото да разбере, че с миналото се гради бъдеще“, с тези думи областният управител на Русе Анатоли Станев се обърна към председателя на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /РСОСЗР/ о. р. подполковник Веселин Додев. Поводът бе представянето на сборника „Дунавски пристан 3“. Книгата, която съдържа 120 страници, включва художествени творби – стихове и проза от членове на съюза, както и на техни приятели от Културно-информационния център на българското малцинство в гр. Босилеград. Специално внимание е отделено на историческите студии и изследвания. Направен е обзор на издания, с авторско участие или подкрепени от РСОСЗР в изминалия петгодишен период от предходната втора книга, в голямата си част посветени на воинската памет на Русе. Добавени са и нови раздели, посветени на дейността на Съюза по създаването на Войнишки паметници в областта и на дейността на съюзните структури. Не са пропуснати в края и наградените с високи държавни и местни отличия членове на Съюза. Споменати са имената на покойния вече о. з. полковник Велико Пенчев, о. р. майор Димитър Вълков, о. з. капитан Вили Икономов, о. з. подполковник Георги Николов, както и о. з. капитан Живодар Душков. Припомняме, че с юбилеен медал „100 г. Първа световна война“ са удостоени всички членове на Управителния съвет на РСОСЗР. 
Според Станев книгата е написана на принципа на кратки и ясни обяснения на идеите, стояли зад дадено събитие, което я прави много по-различна от стандартните кабинетни четива за миналото. „Книгата е интригуваща и допринася за възстановяването на историческото познание сред младото поколение. Това от своя страна е отправна точка за едно осъзнато, свободно и по-добро бъдеще“, коментира още Станев. 

Целият издателски процес до отпечатването е извършен с доброволния труд на членовете на Съюза. Отпечатването е финансирано изцяло от РСОСЗР – Русе.
Изданието е посветено на 110-ата годишнина от победните боеве на русенските полкове през Балканската война 1912 – 1913 година при Инджеклар, Лозенград и Бунархисар и стотиците герои – русенци, отдали живота си за свободата и независимостта на България. Съставители на книгата са Огнян Беломорски и Евгени Алексиев, а редактор е Красимира Игнатова. Снимките, оформлението и обработката са дело на клуб „Родолюбие“. Автори са Огнян Беломорски, Радица Божилова, Деница Великова, Радица Димитрова, Петър Динов, Велико Драгнев, Живодар Душков, Евгени Алексиев, Красимира Игнатова, Хачик Лебикян, Людмил Марков, Георги Минчев, Иван Николов, Ангел Пелтеков, Петър Петров, Параскева Стоянова, д-р Надежда Цветкова и Николай Чакъров. 
В днешната среща участва и Кристина Алексова от Министерството на отбраната. 
 

RSOSZR 1