Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

НОВИ СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗАПОЧВАТ МЕЖДУ ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ВОЕННОТО ОКРЪЖИЕ В РУСЕ

Дата на публикуване: 30.03.2024
Последна актуализация: 30.03.2024

Възможностите за разширяване на сътрудничеството между Областната администрация и Военното окръжие в Русе обсъдиха заместник областният управител Георги Георгиев и полковник Васил Петров. Фокусът на дискусиите беше поставен върху реализирането на съвместни инициативи, които да обяснят и разяснят на младите хора значението на НАТО и да откроят предимствата на военната служба в Българската армия. Акцент в общите дейности се предвижда да бъдат събития, които да възпитават в родолюбие и гордост от военните успехи на страната ни. 
Срещата беше по повод 20-ата годишнина от присъединяването на България към Организацията на Северноатлантическия договор /НАТО/. По думите на началника на Военното окръжие полковник Васил Петров членството ни в Алианса е продиктувано преди всичко от нашата европейска идентичност и споделянето на евроатлантическите ценности на свободния свят. „То е гарант за сигурността на българските граждани, териториалната ни цялост и суверенитет“, посочи още полковник Петров. От своя страна Георги Георгиев определи влизането ни в НАТО като едно от най-значимите събития в съвременната история, довело до реален положителен ефект както за армията, така и за цялото ни общество. „Приобщаването ни към НАТО е ясен знак за геополитическата ориентация на страната ни“, допълни заместник областният управител и поясни, че именно членството ни в Пакта е определящо за успешното ни развитие до момента. 
По случай годишнината на уебсайта на Областна администрация – Русе са качени два видеоклипа, които могат да бъдат разгледани на следния уеб адрес: 
Припомняме, че на 4 април 1949 г. във Вашингтон, САЩ, е подписан Северноатлантическият договор, с който се създава Организацията на Северноатлантическия пакт /НАТО/. Пактът е подписан от 12 държави като договорът влиза в сила на 24 август 1949 г. На 29 март 2004 г. във Вашингтон, САЩ, на официална церемония към НАТО се присъединяват България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения. С приемането на Швеция на 7 март 2024 г. в Северноатлантическия пакт официално в НАТО членуват 32 държави.
 

NATO NEW 1
NATO MEETING 14
Дата на публикуване: 30.03.2024

NATO MEETING 5
Дата на публикуване: 30.03.2024