Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

Дата на публикуване: 14.05.2024
Последна актуализация: 14.05.2024

В изпълнение на Наредба №13/2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме следното:

  • От 13.05.2024 г. (понеделник) до 15.04.2023 г. (сряда) и на 22.05.2024 г. (сряда) включително община Сливо поле ще проведе третиране срещу комари с наземна техника. Съгласно приложеното съобщение обработката ще се извърши с препарата „ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ“ с изискваната за него дозировка. Подлежащите на третиране площи  на територията на Община Сливо поле са както следва:
  1. с. Бабово – 1230 дка;
  2. с. Бръшлен – 1200 дка;
  3. с. Ряхово – 2900 дка;
  4. гр. Сливо поле – 2860 дка;

Обща площ за третиране 8190 дка.

За провеждането на третирането отговаря г-н Илиян Ружинов – тел. 0888086289, координатор на дезинсекционното мероприятие е инж. Галина Иванова – специалист „Екология и ПП“ към Община Сливо поле

Изпълнител на дейността е Община Сливо поле, пръскането ще се извърши с „Професионален аерозолен генератор модел IGEBA TF-F 160-HD  Джъмбо“