На 18.05.2022г. и на 19.05.2022г. след 20:00 часа ще се проведе третиране срещу комари с наземна техника на площи, с препарата „ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ“ с изискваната за съответния препарат дозировка, на територията на община Сливо поле

Дата на публикуване: 13.05.2022
Последна актуализация: 16.05.2022

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

          В изпълнение на Наредба №13/2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме следното:

          На 18.05.2022г. и на 19.05.2022г. след 20:00 часа ще се проведе третиране срещу комари с наземна техника на площи, с препарата „ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ“ с изискваната за съответния препарат дозировка, на територията на община Сливо поле, както следва:

 • с. Бабово – 1230 дка;
 • с. Борисово – 1840 дка;
 • с. Бръшлен – 1200 дка;
 • с. Голямо Враново – 1770 дка;
 • с. Кошарна – 780 дка;
 • с. Малко Враново – 750 дка;
 • с. Ряхово – 2900 дка;
 • гр. Сливо поле – 2860 дка;
 • с. Стамболово – 630 дка;
 • с. Юделник – 800 дка;
 • с. Черешово – 800 дка.

          За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор „САНСИ“ООД, гр. Русе. За организацията и провеждането на третирането отговаря Георги Георгиев – тел. 0888080879.