Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ДФ"Земеделие" отпуска Държавна помощ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА РАЗХОДИ ЗА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ“

Дата на публикуване: 21.08.2023
Последна актуализация: 21.08.2023

Държавен фонд "Земеделие" обявява, че от 21 август до 02 октомври 2023 г. в ОД на ДФЗ се отваря прием на завления за подпомагане по ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА РАЗХОДИ ЗА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ“.

 

Цел на помощта:


Настоящата мярка представлява подкрепа за земеделски стопани, отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване.

 

Срок за изплащане на помощта:

до 30 ноември 2023 г.


Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

 

Приложение:

Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“