Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ДФ "Земеделие" приема документи по схемата за “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” .

Дата на публикуване: 07.05.2023
Последна актуализация: 07.05.2023

         Държавен фонд "Земеделие" обявява, че от 02 май 2023 г. до 31 май 2023 г. (включително) земеделските стопани могат да кандидатстват в Областна дирекция на ДФЗ по постоянен адрес/адрес на управление по схемата за “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” .

 

Приложение:

Указания за кандидатстване по схемата за подпомагане борбата с теления червей по картофите