Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ДФ "Земеделие" открива прием на заявления за подпомагане по Спешна финансова помощ на земеделски стопани отглеждащи слънчоглед

Дата на публикуване: 11.08.2023
Последна актуализация: 11.08.2023

          Държавен фонд "Земеделие" уведомява, че от 09 до 22 август 2023 г. (включително) със Заповед № 03-РД/3635/04.08.2023 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ е отворен прием на завления за подпомагане на земеделските стопани, за Спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 на Комисията от 4 април 2023 г. за предвиждане на спешна мярка за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша и Румъния.


          Подпомагане могат да получат земеделски стопани, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. и 2023 г. и площите им със слънчоглед са били допустими за подпомагане за Кампания 2022 г. по схемата на единно плащане на площ.


          До 30 септември 2023 г. ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки. Документи за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“, отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.

          Приложения: