Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – РУСЕ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 02.10.2022Г.

Дата на публикуване: 03.08.2022
Последна актуализация: 03.08.2022

      На 06.08.2022 г. (събота) от 11,00 часа в Зала № 1 на І (първи) етаж в Областна администрация – Русе на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6 ще се проведат публични консултации във връзка с определяне състава на Районна избирателна комисия – Русе за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

     Настоящото обявление е публикувано съгласно чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, като с него се отправя покана до представителите на парламентарно представените партии и коалиции за участие в консултациите при Областния управител на област Русе. В консултациите могат да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

     Представителите на съответните политически партии и коалиции следва в срок до 15:30 часа на 05.08.2022г. да депозират в деловодството на Областна администрация – Русе необходимите документи съгласно чл. 60, ал.3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1198-НС/02.08.2022г. на ЦИК. Предложените за членове на РИК – Русе лица следва да отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

    Консултациите ще се проведат в условия на публичност и откритост с присъствие на граждани и медии според капацитета на залата и при спазване на противоепидемичните мерки.