Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Дата на публикуване: 11.10.2023
Последна актуализация: 12.10.2023

 

Уважаеми жители на област Русе,

от днес 11.10.2023 година стартира обществено обсъждане на социалните и интегрираните здравно-социални услуги в област Русе. Публикуваните по-долу Анализ на потребностите от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, както и Предложение за национална карта на социалните услуги са обект на дискусии.

 

Всички заинтересовани страни могат да представят писмени становища в срок до 09.11.2023 г. /включително/.

 

Анонимните предложения ще бъдат оставени без разглеждане.

 

Становищата могат да бъдат изпращани в Областна администрация – Русе посредством официалния e-mail адрес: governor@ruse.egov.bg или чрез някои от другите официални канали за писмена кореспонденция.

 

С пълния текст на двата документа за национално ниво може да се запознаете от следните линкове: