Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ36I2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31E6

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 18.11.2021

Документите, поискани по реда за достъп до обществена информация се предоставят за разглеждане в стая 411 на четвърти етаж в сградата на  администрацията - гр. Русе, пл. „Свобода” № 6 в присъствието на служител от администрацията, а предоставянето на документите се извършва от лицето, определено да разглежда преписки, образувани по заявления за достъп до обществена информация.