Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7
Анкета: Как оценявате качеството на административното обслужване в Областна администрация - Русе?
Z7_PPGAHG8001MG606AJJF98A24J0
Анкета: Как оценявате качеството на административното обслужване в Областна администрация - Русе?