Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757QLK03
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QLKQ0

Архив - Постоянна комисия по заетостта

Дата на публикуване: 07.10.2021
Последна актуализация: 23.11.2021
Протокол от 19.05.2021 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 19.04.2021 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 29.03.2021 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 10.02.2021 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 06.11.2020 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 15.11.2021

протокол от 29.06.2020 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 16.06.2020 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 13.02.2020 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 15.11.2021

Заповед №6-95-00-48/31.01.2020 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 18.10.2019 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 02.05.2019 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 19.04.2019 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 09.04.2019 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 13.02.2019 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 07.01.2019 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 15.11.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 19.10.2018 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 27.04.2018 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 28.03.2018 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 21.02.2018 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 15.11.2021

Заповед №6-95-00-33/22.01.2018 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Заповед №6-95-00-448/14.07.2017 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 19.04.2017 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 06.04.2017 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 16.03.2017 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 24.02.2017 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 05.01.2017 г.
Дата на публикуване: 15.11.2021

Протокол от 29.09.2016 г.
Дата на публикуване: 11.11.2021

Протокол от 20.09.2016 г.
Дата на публикуване: 11.11.2021

Протокол от 03.06.2016 г.
Дата на публикуване: 11.11.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 11.11.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 11.11.2021

Протокол от 28.01.2016 г.
Дата на публикуване: 11.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 11.11.2021

Заповед №6-95-00-1194/14.12.2015 г.
Дата на публикуване: 11.11.2021

Протокол от 03.12.2015 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 11.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 11.11.2021

Протокол от 05.06.2015 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 11.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 11.11.2021

Заповед №6-95-00-552/05.06.2015 г.
Дата на публикуване: 11.11.2021

Протокол от 03.06.2015 г.
Дата на публикуване: 11.11.2021

Доклад от 08.05.2015 г.
Дата на публикуване: 11.11.2021

Протокол от 02.04.2015 г.
Дата на публикуване: 11.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 11.11.2021