Z6_PPGAHG800P72806SP5Q0MBEC42
Z7_PPGAHG800P72806SP5Q0MBESS5

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за лицата по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 подадени през 2023 г.

Дата на публикуване: 10.05.2023
Последна актуализация: 10.05.2023

  №

    Рег. №/Дата

    Име, презиме и   фамилия

             Длъжност

   Основание за подаване на

                              декларацията

           Забележка

Чл. 35, ал. 1,

т. 1

Чл.35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал. 1,

т. 3

Чл. 35, ал. 1,

т. 4

Част I

Част II

1

               

 

2

               

 

3

               

 

4